Kategorie

To było dla mnie wyjątkowo ważne wydarzenie. Otrzymałem Brązowy Krzyż Zasługi za działalność publiczną i niesienie pomocy bliźniemu oraz inicjowanie, organizowanie i promowanie działań mających na celu podnoszenie świadomości mieszkańców gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. To wyróżnienie przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył mi wojewoda mazowiecki – Jacek Kozłowski.

Było mi tym bardziej miło, że mogłem je odebrać wraz z wiceprezesem OSP Malcanów Marcinem Borucem. Człowiekiem, który wiele zrobił dla podniesienia bezpieczeństwa w naszej gminie i bez którego nasza ochotnicza straż pożarna nie byłaby w tym miejscu, w którym jest. Brązowy Krzyż Zasługi jest dla mnie kolejnym dowodem, że warto na co dzień ciężko pracować na rzecz naszej gminy!

Wraz z nami odznaczonych zostało 36 osób. A spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy m.in. na temat samorządności.