Kategorie

Przez twoją działkę będzie przebiegać droga? Stracisz ziemię, ale dostaniesz odszkodowanie. W Starostwie Powiatowym w Otwocku wszczęte zostały postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty wydzielone i wywłaszczone. Właściciele działek przy ul. Wypoczynkowej w obrębie Lipowo i Poręby oraz w obrębie Boryszewa, na których realizowana będzie inwestycja drogowa, proszeni są o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Otwocku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Komunardów 10, wejście D, pokój nr 26, tel. (22) 788 15 34 wew. 364.

Budowa nowej drogi (lub rozbudowa istniejącej) odbywa się na podstawie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.). Ustawa umożliwia przejęcie w drodze postępowania administracyjnego prawa własności nieruchomości (potrzebnych działek lub ich części) wydzielonych pod drogę. Działki z mocy prawa stają się własnością Skarbu Państwa (drogi krajowe) lub samorządu (drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne). Poniżej obwieszczenia Starosty Otwockiego.