Kategorie
Samochód asenizacyjny ZGK

W najbliższych dniach na ulice naszej gminy wyjedzie nowy samochód asenizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej. Nowy samochód DAF zastąpi wyeksploatowane VOLVO, które służyło od końca 2009 roku. Beczka pochodząca z zabudowy dotychczasowego samochodu asenizacyjnego, została odremontowana i zmodernizowana.

Nowy pojazd posłuży także przy usuwaniu awarii kanalizacyjnych konserwacji sieci.

Od 19 lutego 2018 r. ZGK obniżył  stawki za wywóz nieczystości.Teraz opłata za m³ będzie wynosić 20,00 zł zamiast dotychczasowych 21,00 zł (koszt odbioru 10 m³ to 200 zł).