Kategorie

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia portalu internetowego stworzonego dla mieszkańców gminy Wiązowna,  poświęconego systemowi odbioru odpadów komunalnych.
Po wejściu na stronę www.wiazowna.esog.pl do naszej dyspozycji pojawia się wiele ciekawych i przydatnych funkcji.

Bez potrzeby logowania możemy pobrać druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wydrukowania i wypełnienia ręcznego lub wypełnić wersję elektroniczną, którą możemy od razu wysłać do urzędu,  sprawdzić wysokość opłat aktualnie obowiązujących w naszej gminie, dowiedzieć się jak segregować odpady i co wrzucamy do poszczególnych worków, uzyskać informacje na temat Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znaleźć dane kontaktowe w sprawie zgłoszenia reklamacji dotyczących odbioru odpadów komunalnych, pobrać aktualny harmonogram wywozu odpadów, wygenerować druk wpłaty za odbiór śmieci, pobrać numer indywidualnego konta bankowego do wpłat za odpady, uzyskać dane dostępowe do konta mieszkańca, aktywować lub dezaktywować powiadomienia sms lub email o odbiorze śmieci lub wejść do spisu aktów prawnych uchwalanych przez Radę Gminy Wiązowna.

Po zalogowaniu się na swoje konto (login i hasło dostępne pod numerem telefonu 22 51-25-825 lub mailem k.bronikowski@wiazowna.pl) oprócz wszystkich wymienionych wyżej opcji, możemy dodatkowo sprawdzić stan naszych płatności, ustawić przypomnienie sms lub email o terminie odbioru odpadów, sprawdzić listę wszystkich złożonych deklaracji, zmienić hasło dostępowe, zmienić swoje dane kontaktowe, sprawdzić listę powiadomień tematycznych otrzymanych z gminy, a także zgłosić błąd lub sugestię dotyczącą działania strony.

Mamy nadzieję, że te wszystkie udogodnienia pomogą Państwu w zarządzaniu kontem odpadowym i przyczynią się do sprawniejszego przekazywania informacji dotyczących gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy.