Kategorie

Droga do ADVITU została wyremontowana metodą makadamową – jest to nawierzchnia drogowa złożona z dwóch warstw tłucznia: dolnej – o większej ziarnistości i górnej – o ziarnistości mniejszej, utwardzonej asfaltem i uwałowanej.

Inwestycję nadzorował Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Całkowity koszt inwestycji to 25 000,00 zł.