Kategorie

Zakończono prace związane z  rozbudową i przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie. Na zadanie pn. ,,Modernizacja SUW w Rzakcie” Gmina Wiązowna uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 2.137.500,00 zł.

W ramach prac został wykonany budynek Stacji Uzdatniania Wody wraz z nowoczesnym układem technologicznym uzdatniania wody, który nie wykorzystuje środków chemicznych, 2 komorowy zbiornik wody uzdatnionej o łącznej pojemności 390 m3 oraz nowa studnia głębinowa. Stacja została wyposażona w nowoczesny agregat prądotwórczy, który w przypadku przerw w zasilaniu prądem elektrycznym zapewni ciągłość dostawy wody dla mieszkańców. Obecnie wybudowana nowa stacja w miejscu poprzedniej stacji, jest nowoczesnym i w pełni zautomatyzowanym obiektem, o wydajności do 1400 m3/dobę, stara stacja miała wydajność 550 m3/dobę.

Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, wysokiej jakości woda do spożycia popłynie w kranach naszych mieszkańców i zabezpieczy dostawę wody w perspektywie najbliższych 20 lat dla  mieszkańców południowej części gminy Wiązowna. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.285.000,00 zł.

www.wfosigw.pl