Kategorie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę na wodę i odbiór ścieków na okres od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2021 r. obowiązującą na terenie naszej gminy.

W grupie I – mieszkańcy, obowiązywać będzie stawka 3, 36 zł/m3 brutto i będzie wyższa od obecnie obowiązującej o 27 gr/m3 brutto. Odbiór ścieków w grupie I – będzie kosztował 7,96 zł/m3 brutto i będzie tańszy od dotychczasowej o 4 gr/m3 brutto. Taryfa ta będzie obowiązywać i nie zmieni się przez najbliższe 3 lata.

W dalszym ciągu będzie obowiązywać dopłata do wody dla mieszkańców z Kartą Dużej Rodziny wydaną w naszej gminie w wysokości 0,77 zł brutto. Dla tej grupy po dopłacie stawka za wodę wynosić będzie 2,59 zł/ m3 brutto.

Pełna taryfa zamieszczona jest na stronie www.zgk-wiazowna.pl i zawiera ceny i stawki opłat w kwotach netto. Dla ułatwienia poniżej podajemy wyciąg z taryfy w kwotach brutto. Ceny te mogą ulec zmianie, jeżeli zostaną zmienione stawki podatku VAT. Przypominamy, że cena wody do podlewania, rozliczana na podstawie podwodomierzy wynosi 5, 30 zł/ m3 brutto (Grupa 3).

Szczegółowe informacje można uzyskać klikając w link sieć wodno-kanalizacyjna, gdzie znajdą Państwo niezbędne informacje.