Kategorie
białe litery N G O na czarnych kwadratach

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarte konkursy ofert w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” – edycja 2016. Konkursy obejmują projekty z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

Te konkursy to:

  • Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 949 tys. zł.
  • Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 2 mln zł.
  • Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 1,4 mln zł