Kategorie

Przy świetlicy wiejskiej w Góraszce powstało boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni, z polem do gry o wymiarach 8×18 m. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą mieszkańcy Góraszki już w poniedziałek (24.09.2018 r.) będą mogli cieszyć się z nowej atrakcji.

Wartość inwestycji to blisko 68 tys. zł (w tym 10 tys. zł pozyskaliśmy z województwa, a 24 tys. zł pochodzi z funduszu sołeckiego wsi Góraszka). Projekt współfinansowany ze środków województwa mazowieckiego w ramach MIAS 2018 (Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018) pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Góraszce, gm. Wiązowna poprzez wykonanie wielofunkcyjnego boiska”.