Kategorie

Została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Spacerowej w Duchnowie na odcinku 1,31 km. W ramach realizacji I etapu robót odcinku 460 mb od skrzyżowania z ul. Bosmańską w kierunku ul. Góry Warszawskie zostanie przebudowana droga gminna.

W ramach przebudowy zostanie wykonana stabilizacja podłoża cementem, na której następnie zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego. Szerokość nawierzchni z tłucznia będzie wynosiła 6,0m. Zostaną przebudowane również 2 przepusty poprzeczne pod jezdnią. Wody opadowe będą odprowadzane do istniejących rowów drogowych, bądź na pas zieleni. Wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego tj. PPHUiT Tomiraf Jadwiga Tomaszewska z Gliny.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie blisko 235 tys. zł w tym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uzyskaliśmy 30 tys. zł. Termin realizacji to koniec września br. W czasie prowadzenia robót wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu, jednakże wykonawca będzie starał się zapewnić Państwu dojazd do posesji. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.