Kategorie

Uważaj na fałszywe wezwania do zapłaty!

Dostałeś informację o konieczności uiszczenia opłaty za rejestrację firmy w tzw. Centralnym Rejestrze Firm i Działalności Gospodarczych? Nie płać! To oszustwo!

Treść wezwania  wprowadza w błąd i sugeruje konieczność wpłaty określonej kwoty – najczęściej od 72 zł do 248 zł na konto podmiotu, którego dane wynikają z załączonego przekazu pocztowego.

Wielu przedsiębiorców nieświadomie  dokonuje  wpłat,  ponieważ  przesłane druki do złudzenia przypominają urzędowe, oficjalne dokumenty, a nazwy instytucji, na które powołują się autorzy podrabianych pism, brzmią podobnie jak nazwy tych rzeczywiście działających.

Jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym  przedsiębiorców  –  osoby fizyczne – jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki. Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności,  zmian  we wpisach jak i  jej zaprzestania, jest BEZPŁATNE.

Od 01.01.2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. W przypadku, gdy takie potwierdzenie jest  niezbędne, przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Nie daj się oszukać!