Kategorie

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję Rady Gminy, która odbędzie się 28 kwietnia o godz. 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Radni ponownie pochylą się nad Programem Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016 – 2026. Do Programu zostały wprowadzone zmiany w wyniku uwag wniesionych przez instytucję udzielającą dofinansowania.

Zakres planowanych działań rewitalizacyjnych nie ulegnie zmianie. Najważniejsze z nich to:

  • w Gliniance: zagospodarowanie centrum wsi (między ul. Kościelną i ul. Napoleońską), w tym urządzenie terenu wokół kościoła, stworzenie ścieżki historycznej, a także budowa świetlicy wiejskiej; adaptacja budynku Izby Regionalnej na cele kulturalne; utworzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Gliniance;
  • w Rzakcie: modernizacja budynku przy pętli autobusowej na cele świetlicy wiejskiej; budowa zaplecza sportowo – rekreacyjnego w oparciu o boisko piłkarskie;
  • w Wiązownie: przebudowa pawilonu handlowego w centrum miejscowości i dostosowanie go do potrzeb ośrodka kultury i niedawno powołanej spółdzielni socjalnej; budowa targowiska; odnowa parku oraz Pałacu Nejmanów.

Przypominamy, iż dzięki Programowi możemy ubiegać się o środki z UE.

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad i projektem uchwały.

Na zdjęciu: Komisja Rewitalizacji.