Kategorie

W piątek, 30 czerwca odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Radni zajmą się kilkoma istotnymi uchwałami. Najważniejsza z nich to przeznaczenie dodatkowych 10 tys. zł na modernizację drogi w Izabeli.
Inną ważną uchwałą będzie podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej w postaci wykonania dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w drodze powiatowej (ul. Asfaltowa w Zakręcie) oraz zakupu materiałów drogowych na budowę ścieżki rowerowej.

Radni będą też głosowali nad uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy w Malcanowie. Właściciele nieruchomości wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy nieruchomości przeznaczonej na drogę. Propozycja nazwy wystosowana przez mieszkańców to ul. Sielska.

Porządek obrad i projekty uchwał do pobrania pod tekstem.

Sesja odbędzie się 30 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz. 15.00. Jak zwykle przypominamy, że sesja otwarta jest dla wszystkich mieszkańców. Zapraszamy!