Kategorie

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

– Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD
– Mój biznes-Utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro
– Promocja oferty inwestycyjnej obszaru i działających na nim przedsiębiorców.

Termin trwania naboru: od 1 grudnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.