Kategorie

Przed nami kolejny nabór wniosków na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest (eternit). Z uwagi na ograniczony termin składania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu do dnia 31.12.2016 r. Złożenie wniosku po tym terminie będzie zakwalifikowane do następnego etapu usuwania azbestu.

Wypełniony i podpisany wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub złożyć osobiście w pokoju 010 na parterze w Urzędzie Gminy Wiązowna – Zapraszamy !

Szczegółowe informacje:
Wydział Ochrony Środowiska, tel.: 22 512 58 24/25