Kategorie

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku ogłasza nabór na kierunku opiekunka dziecięca. Zajęcia w systemie wieczorowym rozpoczynają się się 15 lutego 2016 r. Ukończenie tego kierunku daje możliwość podjęcia pracy w charakterze wykwalifikowanej opiekunki dziecka w:

  • żłobku
  • przedszkolu
  • punkcie przedszkolnym
  • klubiku malucha
  • sali zabaw

Daje również możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej związanej z opieką nad dzieckiem.

Kandydaci/tki na ten kierunek nie muszą mieć matury. Wystarczy średnie wykształcenie ogólne lub techniczne. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Nauka trwa 2 lata i kończy się egzaminem państwowym. Dyplom wydawany jest w języku polskim i angielskim i honorowany jest w krajach Unii Europejskiej, bez konieczności nostryfikacji.

Dokumenty (formularz podania, świadectwo ukończenia szkoły średniej, kserokopię dowodu osobistego, 2 zdjęcia, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – skierowanie do pobrania w szkole) należy składać do 10 lutego 2016 r. w sekretariacie szkoły w Otwocku, ul. Andriollego 90 (tel. 22/779 50 89).

Więcej informacji na stronie szkoły.