Kategorie

Dyrektor Oświaty Gminnej ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. księgowości w Oświacie Gminnej.

Dokumenty aplikacyjne należy składać  w zamkniętych i opisanych kopertach: „Oferta pracy nr 4 /2016 Oświata Gminna – księgowość” w terminie do 12 stycznia 2017 r. do godz. 16.00  w Oświacie Gminnej, ul. Lubelska 59 , pokój nr 111, w godzinach pracy Oświaty Gminnej.

Więcej informacji w załączeniu.