Kategorie

Dyrektor Oświaty Gminnej ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. wynagrodzeń w Oświacie Gminnej.

Wymagania niezbędne m.in.:

  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
  2. wykształcenie średnie lub wyższe,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe m.in.:

  1. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne, 3 lata doświadczenia w zakresie naliczania wynagrodzeń,
  2. umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office),
  3. znajomość programów firmy Vulcan, a w szczególności: Kadry Optivum i Płace Optivum,
  4. umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach osobiście w Oświacie Gminnej, ul. Lubelska 59 , pokój nr 111, w godzinach pracy Oświaty Gminnej lub pocztą na adres: Oświata Gminna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 3/2018 Oświata Gminna – podinspektor ds. wynagrodzeń” w terminie do 23 lipca 2018 r. do godz. 16.00.

Więcej informacji poniżej.