Kategorie

Poszukujemy młodszego referenta do pracy w naszym urzędzie.

Wymagania niezbędne m.in.:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018 poz. 1260);
 • wykształcenie średnie;

Atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • poprawne redagowanie pism i tekstów;
 • sprawna obsługa komputera i programu Word;
 • pomoc przy wydawaniu biuletynu „Powiązania”, w tym zbieranie materiałów do kolejnych wydań, przygotowanie materiałów i przekazywanie ich do składu i druku;
 • obsługa strony tuwiazowna.pl, w tym samodzielne wyszukiwanie, pozyskiwanie, przygotowanie informacji i ich umieszczanie na stronie oraz umieszczanie informacji przekazywanych przez jednostki organizacyjne gminy i podmioty zewnętrzne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 13.09.2018 r., do godz. 16.00, na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 7/2018.

Szczegółowa oferta dostępna pod tekstem.