Kategorie

Starosta Powiatu Otwockiego ogłasza nabór na koordynatora Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w 2017 roku.

Aplikacje należy przesyłać do 15 grudnia 2016 r. pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock z dopiskiem: koordynacja Mistrzostw Powiatu Otwockiego w 2017 r. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sport@powiat-otwocki.pl.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl lub w Biurze Kultury i Promocji, tel. 22 788 15 34 wew. 387.