Kategorie

Mamy 10 miejsc pracy w ramach robót publicznych

Pracownicy od 17.08.2015 przez 6 miesięcy będą wykonywać prace porządkowe na terenie naszej gminy, takie jak: koszenie traw, wycinanie krzewów, sprzątanie itp. oraz drobne prace remontowe. Zapraszamy osoby  posiadające odpowiednie kwalifikacje do prac: glazurnik, malarz, murarz, ogrodnik terenów zieleni. Mile widziane prawo jazdy kat. B, B + E lub T.

Bezwzględnym warunkiem zatrudnienia jest posiadanie statusu bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku.  Pracodawca, czyli Urząd Gminy Wiązowna, jest następnie zobowiązany do utrzymania 7 osób bezrobotnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące po zakończeniu prac.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku po skierowanie na roboty publiczne. Ze skierowaniem należy zgłosić się do Urzędu Gminy Wiązowna do pok. 211. Każdy kandydat do pracy zobowiązany jest dostarczyć (wraz ze skierowaniem) kserokopie:
– dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
– zaświadczenia, dyplomy potwierdzające posiadane umiejętności,
– świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,
– zaświadczenia z urzędu pracy o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
– inne dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt się z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku, tel. 22 779 37 14.