Kategorie

Policja szuka osób chętnych do pracy. Żeby zostać policjantem, trzeba posiadać obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, korzystać z pełni praw publicznych. Kandydat na policjanta nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Chętnych do pracy w Policji zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

W tym roku Komenda Stołeczna Policji planuje przeprowadzić nabór do służby w terminach:

2 listopada – 130 osób,
28 grudnia – 176 osób.