Kategorie

Poszukujemy osób do pracy w Wydziale Finansów.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo

Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie,
  2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. wykształcenie wyższe, pożądane w zakresie: ekonomii, administracji, samorządu terytorialnego, prawa,

Wymagania dodatkowe:

  1. Biegła znajomość środowiska Microsoft,
  2. Znajomość programu Środki trwałe- firmy INFO-SYSTEM będzie dodatkowym atutem,
  3. Zdolności analityczne i organizacyjne

Dokumenty należy składać do dnia 22.06.2018 r. do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: „Wydział Finansowy – umowa na zastępstwo – oferta nr 3/2018″

Szczegółowe ogłoszenie znajduje się w linku poniżej.