Kategorie

Poszukujemy osób do pracy w Wydziale Finansów. Oferujemy umowę o pracę na zastępstwo.

Wymagania niezbędne:

  • Obywatelstwo polskie,
  • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • Wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie: finansów i rachunkowości, ekonomii lub pokrewne,

Atutem będzie:

  • Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
  • Znajomość programu Besti@;
  • Biegła znajomość środowiska Microsoft;
  • Zdolności analityczne i organizacyjne;
  • Wysoka kultura osobista.

Dokumenty należy składać do dnia 13.07.2018 r. do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: „Wydział Finansowy – umowa na zastępstwo – oferta nr 4/2018″

Szczegóły oferty poniżej.