Kategorie

Biblioteka w Wiązownie zaprasza dzieci w wieku od 4 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną, dowolną techniką pracę. Tematem konkursu jest „Moja ulubiona postać historyczna”. Konkurs ma przyczynić się do kształtowania świadomości i postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia. Prace należy składać osobiście do siedziby biblioteki, ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna lub przesłać pocztą na ten sam adres (decyduje data stempla pocztowego). Konkurs trwa do 7 maja. Wręczenie nagród odbędzie się 13 maja o godz. 16.00 podczas II Pikniku Czytelniczego (Wiązowna plac zabaw przed biblioteką). Poniżej szczegółowy regulamin konkursu i formularz zgłoszenia, który koniecznie trzeba dostarczyć razem z pracą.