Kategorie

Uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie wzięli udział w ogólnopolskim programie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Młodzi głosują” i przygotowali symulację wyborów do Sejmu RP. Podczas naszych szkolnych wyborów uczniowie mieli okazję do oddania własnego głosu na wybraną przez siebie partię polityczną, dopełniając wszystkich procedur obowiązujących przy „prawdziwych” wyborach, od potwierdzenia własnoręcznym podpisem na liście uprawnionych do głosowania odbioru karty do głosowania, poprzez zaznaczenia swojego wyboru, po wrzucenie głosu do „prawdziwej” urny wyborczej. Na koniec „uczniowska komisja wyborcza” policzyła głosy i spisała protokoł. Masz projekt wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów, frekwencja wyborcza wyniosła ponad 77 % i oddano tylko 3 głosy nieważne.

Celem programu „Młodzi głosują” realizowanego we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach w przyszłości poprzez dostarczenie wiedzy na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów oraz zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej.

info. z tukontakt@wiazowna.pl – Małgorzata Kobus-Krzysiek