Kategorie

W Porębach do podziału było ponad 10 tys. zł. Całą kwotę funduszu mieszkańcy postanowili przeznaczyć na naprawę dróg gminnych w sołectwie. Wniosek o takie rozdysponowanie pieniędzy sołtys Bożena Brewczyńska złożyła do gminy. Po sprawdzeniu wniosku pod kątem formalno-prawnym, fundusz zostanie przeznaczony zgodnie z wolą mieszkańców. W zebraniu z mieszkańcami uczestniczył wójt gminy Janusz Budny.