Kategorie

Międzynarodowa Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych przyznaje wszystkim, bez wyjątku, osobom niepełnosprawnym niezbywalne prawo do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Osoby dotknięte niepełnosprawnością i ich rodziny wiedzą najlepiej jak zapisy konwencji mają się do codzienności… Dlatego z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie nauczycieli Zespołu Kształcenia Specjalnego ze Szkoły Podstawowej w Wiązownie. W sali wypełnionej uczniami wzięliśmy udział w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Święto zostało ustanowione przez ONZ w 1992 roku na dzień 3 grudnia. Organizatorzy w przystępny sposób przedstawili dzieciom różne aspekty związane z obecnością niepełnosprawności w codziennym życiu. Na zakończenie osoby niepełnosprawne – aktorzy Teatru Masowego Rażenia działającego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy!” wystąpili w przedstawieniu Zaczarowany Ogród. Inspirowany twórczością Phila Bosmansa oraz muzyką Zbigniewa Preisnera. Spektakl, został bardzo ciepło przyjęty i z zainteresowaniem obejrzany przez dzieci. Wystarczy dodać, że po występie mała Ala przyszła do nas z gratulacjami i prośbą o autografy. Dziękując za bardzo pożyteczną inicjatywę żywimy nadzieję, że spośród dzieci obecnych na uroczystości wyrosną ludzie, dla których respektowanie Konwencji będzie czymś zupełnie normalnym i oczywistym.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Waldemar Burtkiewicz