Kategorie

Wspólnie zaplanujmy działania w ramach LGD

Lokalna Strategia Rozwoju to dokument określający kierunki rozwoju obszaru LGD „Natura i Kultura”. Od niego zależeć będzie, na co pozyskiwane będą i przeznaczane pieniądze z nowej perspektywy. Zapraszamy do współtworzenia LSR!

3 września o godz. 18.30 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie w tej sprawie. Warto w nim uczestniczyć i wskazać, jakie zadania trzeba zrealizować w naszej gminie. To może być wsparcie kultury czy integracji, a nawet budowa placów zabaw czy dróg!

STRONA LGD NATURA I KULTURA

Warsztaty konsultacyjne LSR 2014-20