Kategorie

LGD Natura i Kultura zaprasza na szkolenie dotyczące naboru wniosków w zakresie tematycznym: kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalnego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, a także ochrona zabytków przyrodniczych. W ramach wsparcia możliwa jest renowacja zabytków kultury materialnej i przyrodniczej, renowacja, restauracja albo remont.Więcej na stronie www.naturaikultura.pl. Szkolenie odbędzie się 13 marca o godzinie 14:00 w Sobieniach – Jeziorach (świetlica, ul. Duży Rynek 25).