Kategorie

Uczniowie klasy III i IV ZSG w Zakręcie zwiedzali miejsca pamięci narodowej w Gminie Wiązowna:
- kopiec położony na terenie gminy, gdzie znajdują się trzy obeliski z wmontowanymi tablicami, w hołdzie wszystkim żołnierzom, którzy od czasów zaborów, aż do okresu II wojny światowej polegli w walkach o wolność ojczyzny
– skwer usytuowany przed Urzędem Gminy, gdzie znajdują się tablice upamiętniające generała dywizji WP Stefana Grota–Roweckiego oraz żołnierzy z terenu Gminy Wiązowna poległych  podczas II wojny światowej

Dzieci dowiedziały się podstawowych rzeczy o odwiedzanych miejscach i bohaterach,  oddały hołd poległym minutą ciszy i zapaliły znicze. Atmosfera i nastrój, jaki został wywołany sprawiły, że dzieci zainteresowały się tematem, zadawały liczne pytania i wspominały historie swoich krewnych i dziadków walczących w obronie RP.

Wycieczka była wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu, mamy nadzieję, że pozostanie na długo w pamięci uczestników.

Opracowanie na podst. info. od Agnieszki Sieniarskiej  – wychowawca klasy IV (przesłane na tukontakt@wiazowna.pl)