Kategorie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, że nowelizacja ustawy prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 123, z późn. zm.) wprowadziła możliwość założenia Konta Rodzinnego.

Jak działa Konto Rodzinne?
Konto może założyć jedynie osoba fizyczna, która otrzymuje świadczenia niepodlegające egzekucji, takie jak:
– program 500+
– zasiłki rodzinne z dodatkami
– świadczenie pielęgnacyjne
– zasiłek pielęgnacyjny
– specjalny zasiłek opiekuńczy
– zasiłek dla opiekunów
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego
– zasiłki z pomocy społecznej.
Właścicielem konta może być tylko jedna osoba (świadczeniobiorca). Na Konto Rodzinne mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z wyżej wymienionych świadczeń.

W którym banku można założyć Konto Rodzinne?
Konta Rodzinne można założyć w dowolnym banku komercyjnym w Polsce. Do założenia Konta Rodzinnego potrzebny jest numer rachunku bankowego instytucji wypłacającej wskazane wyżej świadczenia (w tym przypadku numer rachunku bankowego tutejszego Ośrodka). Przed zawarciem umowy z wybranym bankiem należy zwrócić się do Ośrodka o wydanie zaświadczenia o numerze rachunku bankowego tutejszego Ośrodka.

Ile kosztuje Konto Rodzinne?
Otwarcie i prowadzenie Konta Rodzinnego jest bezpłatne i wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Bank nie pobiera również opłat za wydanie karty płatniczej i za pobieranie środków z bankomatów tego banku z użyciem karty płatniczej.

Informacji udziela  Elżbieta Florczak – Kierownik działu świadczeń
Telefon (22) 780 46 59 w.32

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25,
godz. otwarcia: poniedziałek: 8:00-18:00, wtorek-piątek: 8:00-16:00.