Kategorie

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 2 do 18 sierpnia 2017 r. na terenie naszej gminy. Opinie, wnioski i uwagi można przesyłać do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres m.bialek@wiazowna.pl oraz składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna. Formularz konsultacji do pobrania poniżej.