Kategorie
Ręka z czerwony flamastrem zaznacza okienka w anakiecie

Ty też masz głos!

25 sierpnia 2015 r. w Wiejskim Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wiązowna. Rada przyjęła zaproponowany przez wójta projekt.  Teraz będzie można ogłaszać konsultacje na wniosek 50-ciu mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze, a nie jak poprzednio ponad 450-ciu. Konsultacje będą mogły być ogłoszone także na wniosek sołtysa i rady sołeckiej bądź zarządu osiedla lub 3 organizacji pozarządowych. Będą przeprowadzane nie tylko w tradycyjny sposób, lecz także za pomocą Internetu – np. przy użyciu formularzy sondażowych. Wprowadzone zmiany ułatwią i usprawnią proces konsultacji społecznych, umożliwią pozyskiwanie jak największej wiedzy, niezbędnej do wspólnego, rozsądnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Teraz mieszkańcy bardziej niż kiedykolwiek będą mogli brać czynny udział w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących rozwoju naszej gminy.