Kategorie

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna ws. uchwalenia Strategii Polityki Senioralnej Gminy Wiązowna na lata 2018 – 2025.

Konsultacje odbywają się od dnia 18 lipca 2018 do 10 sierpnia 2018 r. na terenie naszej gminy. Opinie, wnioski i uwagi można przesyłać do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres urzad@wiazowna.pl oraz składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Zapraszamy na otwarte spotkanie z mieszkańcami 1 sierpnia 2018 r. na godz. 16.30 do Urzędu Gminy Wiązowna.

[urzednik_online mail=”j.iwanska@wiazowna.pl”]