Kategorie

W środę 18 kwietnia 2018 r. wzięliśmy udział w organizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii konferencji poświęconej nowym zasadom funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która została uchwalona w ramach pakietu Konstytucji Biznesu. Uczestniczyło w niej kilkuset samorządowców z całego kraju.

Najważniejszą ustawą z pakietu Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców. Wprowadza ono szereg nowych zasad, m.in.: zasadę wolności działalności gospodarczej, zasadę co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Wprowadza też instytucję działalności nierejestrowej czy ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców.

Działalność nierejestrowa to rozwiązanie dla osób, których działalność gospodarcza ma charakter dorywczy lub okazjonalny. Drobną działalność zarobkową (przychód do 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1050,00 zł / m-c) będzie można prowadzić w sposób wolny – bez konieczności i wpisu w CEIDG i wiążących się z tym konsekwencjami.

Pozostałe zmiany:

  • osoby fizyczne uzyskają możliwość udzielania prokury
  • podstawowym identyfikatorem przedsiębiorców w relacjach z urzędami będzie NIP
  • sprawy urzędowe będą mogły być załatwiane za pomocą telefonu, SMS – za zgodą strony
  • punkt informacyjny dla przedsiębiorcy – www.biznes.gov.pl
  • uelastycznienie warunków zawieszania działalności gospodarczej:

Zmiany w formularzu CEIDG:

  • możliwość zawieszenie działalności przez osoby fizyczne na dowolny czas określony lub nieokreślony
  • możliwe zawieszenie i wznowienie działalności na jednym wniosku o „zawieszenie”
  • możliwość zmiany daty zawieszenia i wznowienia nawet po jej nastaniu
  • możliwość rezygnacji z zawieszenia i wznowienia na wniosku o „zmianę”

Wszystkie te zmiany wejdą w życie już 30 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji o Konstytucji Biznesu znajduje się na stronie Ministerstwa (LINK TUTAJ)