Kategorie

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na „Wolontariusza Roku”. Do konkursu mogą zgłaszać się zarówno indywidualne osoby jak i grupa wolontariuszy.

Celem konkursu „Wolontariusz Roku” jest szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej. Konkurs wpisuje się w ideę ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2016/2017 – „Roku Wolontariatu”.

Zawsze możemy liczyć na naszych wolontariuszy, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia pomagają nam przy organizacji wydarzeń kulturalnych. Dlatego zachęcamy Was do wzięcia udziału w tym konkursie. Zgłoszenia należy przesyłać do 30 kwietnia 2017 r. Trzymamy kciuki!