Kategorie

Informujemy, że Eliminacje Gminne 40. Konkursu Recytatorskiego  „Warszawska Syrenka”  odbędą się 27 marca 2017 r. w godz. 10.00 -13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.

Finał Powiatowy odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku. Finał wojewódzki zaś, w dniach 22 i 23 kwietnia 2017 r., Koncert Laureatów – 29 kwietnia 2017 r. w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawa przy ul. Elektoralnej 12.

Bardzo prosimy o:
1. Zgłoszenie do Eliminacji Gminnych zwycięzców Eliminacji Środowiskowych (trzy osoby z każdej kategorii wiekowej);
2. Dostarczenie do Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie do dnia 20 marca 2017 r. następujących dokumentów:
a) podpisanego protokołu jury Eliminacji środowiskowych z pieczęcią organizatora;
b) oświadczeń jurorów Eliminacji Środowiskowych o niezależności względem uczestników;
c) podpisanych kart uczestników Eliminacji Środowiskowych wraz z pieczęcią szkoły/placówki.

3. Dokumenty można przesłać:
a) listownie na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna z dopiskiem „Warszawska Syrenka”;
b) przekazać osobiście do sekretariatu GOK w Wiązownie.

Zgodnie z wymogami głównego organizatora, tj. Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie, uczestnik, który  nie dostarczy  oryginałów ww. dokumentów nie będzie mógł wziąć udziału w finale powiatowym i wojewódzkim.

Jako organizator Eliminacji Gminnych bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z załączonym regulaminem i zwrócenie szczególnej uwagi na punkt III dotyczący repertuaru.

Informacje o konkursie będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej GOK: www.gok-wiazowna.pl

Osobą odpowiedzialną za organizację Eliminacji Gminnych jest Paulina Sokół – Instruktor ds. organizacji,  tel. 22 780 41 79, gok@gok-wiazowna.pl

Koordynator ze strony Mazowieckiego Instytutu Kultury:
Anna Mizińska,  tel. 22 586 42 14, a.mizinska@mik.waw.pl.
Strona internetowa Mazowieckiego Instytutu Kultury: www.mik.waw.pl

W załączeniu:
a) Regulamin 40. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”,
b) karta uczestnika,
c) wzór oświadczenia jurora.