Kategorie

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na hasło promujące bibliotekę. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Przewidziane są trzy kategorie wiekowe:

szkoła podstawowa:
• klasy 1-3
• klasy 4-6

gimnazjum:
• klasy 1-3

Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie A3, dowolną techniką plastyczną. Plakat powinien być opatrzony hasłem: krótkim, oryginalnym, czytelnym, łatwym do zapamiętania. Prace powinny być czytelnie podpisane: imię, nazwisko, wiek i klasa autora pracy – uczestnika konkursu.

Kryteria:
• samodzielność wykonania
• zgodność pracy z tematem
• oryginalność i pomysłowość
• estetyka wykonanych prac

Prace należy składać w naszych placówkach do 10 maja 2016r. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych). Najlepsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej biblioteki i fb.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Dni Gminy Wiązowna.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!