Kategorie

Zachęcamy przedsiębiorców z terenu naszej gminy do wzięcia udziału w konkursie.

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości.

Do udziału mogą przystąpić przedsiębiorcy, zatrudniający maksymalnie 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

Kategorie konkursowe:
MIKROPRZEDSIĘBIORCA kategoria uniwersalna dla wszystkich Mikroprzedsiębiorców
SENIOR kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2011 r.
PROGRES kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2011 a 31 grudnia 2014 r.
START kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2015 r.
MŁODY BIZNES kategoria dla Mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1988 r.

Nagroda główna dla zwycięzcy konkursu to 40 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku.

Ponadto wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach: START, PROGRES, SENIOR i MŁODY BIZNES. Każda z nagrodzonych firm otrzyma 10 000 zł

Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa, która odbędzie się w połowie czerwca br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Uroczystość wręczenia nagród będzie również okazją do rozmów na temat przyszłości mikroprzedsiębiorczości w Polsce oraz spotkania środowisk przedsiębiorców, którzy swój biznes traktują, jako wyzwanie służące rozwojowi gospodarczemu w Polsce oraz lokalnym społecznościom.

Do konkursu można zgłaszać się do 31 marca 2018 r.

Kontakt:
e-mail: kontakt@mikroprzedsiebiorcaroku.com

Więcej informacji:
www.citibank.pl w zakładce EDUKACJA EKONOMICZNA