Kategorie

Organizatorem konkursu jest Powiat Otwocki działający poprzez Biuro Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Celem konkursu literackiego jest promocja powiatu otwockiego poprzez napisanie opowiadania kryminalnego nawiązującego w treści do terenu powiatu otwockiego.

Formą literacką pracy konkursowej jest opowiadanie, w którym istotne znaczenie odgrywa powiat otwocki. Opowiadanie powinno być osadzone w realiach geograficznych i nawiązywać do miejsc związanych z tym regionem. Źródło inspiracji stanowią miejsca turystyczne, kulturalne, ośrodki, placówki, zakłady itp., które znajdowały lub znajdują się na terenie powiatu otwockiego. Przykładowa lista miejsc dostępna jest jako załącznik do Regulaminu na stronie internetowej Powiatu Otwockiego. Akcja opowiadania może toczyć się w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock lub dostarczyć osobiście do Biura, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs kryminalny”. Na kopercie nie należy wprowadzać imienia i nazwiska autora. Termin składania prac upływa z dniem 31 lipca 2017 r. (liczy się data wpływu prac do Kancelarii Powiatu Otwockiego).

W konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów najciekawszych prac :
• I nagroda – kwota brutto 2000,00 pln
• II nagroda – kwota brutto 1500,00 pln
• III nagroda – kwota brutto 1000,00 pln
oraz wyróżnienia w formie rzeczowej dla autorów najciekawszych prac.

Regulamin konkursu
Załącznik do Regulaminu – Karta zgłoszeniowa
Załącznik – przykładowa lista miejsc
Plakat do pobrania – plik pdf

plakat_konkurs_ literacki_2017