Kategorie

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura zaprasza na VII edycję Konkursu na Korowód Kolędowy, która odbędzie się 11 stycznia 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie, ul. Widok 2, 05-480 Karczew.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie przez grupy kolędnicze programu artystycznego związanego z kolędowaniem w okresie bożonarodzeniowym.

Przewidujemy występy grup wielopokoleniowych.

Zwycięzców będziemy wybierać w 3 kategoriach:

  • najlepsza grupa,
  • najlepszy aktor,
  • najlepszy scenariusz.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę uczestnictwa i dostarczyć ją do siedziby Biura, bądź przesłać na adres: biuro@naturaikultura.pl

Na zgłoszenia czekamy do dnia 29.12.2017 r. (w przypadku dostarczenia zgłoszenia pocztą – liczy się data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

Źródło: http://naturaikultura.pl/index.php/704-konkurs-korowod-koledowy-vii-edycja