Kategorie

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza konkurs dla NGO na:

1) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
2) ochronę i promocję zdrowia;
3) promocję i organizację wolontariatu;
4) ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
5) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegóły w załączniku. Polecamy!