Kategorie
Materiały do budowy

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej w granicach dz. 389 w miejscowości Duchnów.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy architektonicznej, którą moglibyśmy wykorzystać w realizacji inwestycji polegającej na stworzeniu przestrzeni kulturalnej i edukacyjnej w centrum miejscowości Duchnów.

Termin zgłoszeń prac konkursowych upływa 16 maja 2016 roku o godz. 16.00. Prace konkursowe należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna. Dopuszczamy zastosowanie skali  1:500 i preferujemy opracowanie koncepcji na formacie A2.

Dla zwycięzcy przewidziana nagroda pieniężna w wysokości 1500,00 zł. Szczegółowe wytyczne oraz Regulamin Konkursu – dostępny na stronie BIP.