Kategorie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie w porozumieniu z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zapraszają na konferencję „Wdrażanie systemu pomocy dzieciom i rodzinie z problemem alkoholowym”.

Konferencja odbędzie się w Woli Karczewskiej w budynku Senior-Wigor w dniu 25 maja br. o godz. 10.00. W spotkaniu udział wezmą Przewodnicząca GKRPA Agata Łęgowska, Dyrektor GOPS Małgorzata Łysik, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Mariola Kublik, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Ewa Drewniak.

W ramach panelu dyskusyjnego zatytułowanego „Jak działa i jak udoskonalić system pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym w gminie Wiązowna” głos zabiorą dr psychiatra kliniczny Jolanta Paruszkiewicz, Adrianna Przysowa kurator Sądu Rejonowego w Otwocku, Mirosław Zawadka Prezes Stowarzyszenia KROKUS WIĄZOWNA, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy placówek oświatowych oraz rodzice.

Jestem przekonana, że ta dyskusja będzie inspiracją dla każdej ze stron. Zapraszam do udziału w spotkaniu rodziców, mieszkańców gminy, którym zleży na chronieniu dzieci i młodzieży przed sięganiem po alkohol, dopalacze czy inne substancje psychoaktywne.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Wiązownie

Agata Łęgowska