Kategorie

Mieszkańcy zmienili uchwałę

14 września odbyło się kolejne zebranie w sprawie funduszu sołeckiego. Na zebraniu był obecny radny Robert Dąbrowski, z-ca wójta Tomasz Kostyra oraz sekretarz gminy Anna Rosłaniec. Na zebraniu było 21 mieszkańców wsi.

Wójt z powodów formalnych zakwestionował pomysł na wydanie funduszu sołeckiego na budowę monitoringu, o co na sierpniowym zebraniu wnioskowali mieszkańcy.  W tej sytuacji mieszkańcy uchylili sierpniową uchwałę w całości i podjęli decyzję o zwiększeniu środków na dofinansowanie zajęć na basenie dla dzieci oraz remont ul. Klonowej i Kruczej. Wniosek znów trafi do wójta, który zweryfikuje jego zgodność z prawem.