Kategorie

W związku z udziałem w projekcie pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego” w remizach strażackich na terenie gminy Wiązowna zostaną zamontowane nowe syreny alarmowe. Dzięki temu przedsięwzięciu znacznie zwiększy się zasięg alarmowania i ostrzegania przed możliwymi zagrożeniami.

W celu podniesienia świadomości mieszkańców o istniejących zagrożeniach i sposobach reagowania podczas ich wystąpienia, pracownicy Starostwa Powiatowego w Otwocku przeprowadzą cykl szkoleń z przedmiotowego zakresu.

Kolejne szkolenie odbędzie się podczas zebrania sołeckiego Wiązowny Kościelnej w dniu 08 września br. o godzinie 18:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, ulica Kościelna 41.

Kolejne i zarazem ostatnie szkolenie, odbędzie się w Gliniance podczas zebrania sołeckiego, w terminie 09 września br. o godzinie 19:00 w budynku OSP Glinianka, ul. Napoleońska 48.

Serdecznie zapraszamy.