Kategorie

Uczniowski Klub Sportowy Smoki planuje zorganizować kolejną edycję Czwartków Lekkoatletycznych. UKS zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zawodów. Żeby klub mógł otrzymać pieniądze z budżetu gminy, oferta musi zostać poddana swego rodzaju konsultacjom społecznym.

Po ich rozpatrzeniu wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi i opinie dotyczące oferty klubu prosimy kierować do 19.04.2017 r. do Michała Białka, Głównego Specjalisty w Wydziale Spraw Społecznych (adres mailowy: m.bialek@wiazowna.pl).