Kategorie

Kilka miesięcy temu  nasza gmina – na podstawie ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny – wprowadziła „Gminny program dla rodzin wielodzietnych (KARTA DUŻEJ RODZINY). Celem programu jest promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umacnianie, wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z programu jest Karta Dużej Rodziny. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Wiązowna identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach widniejących na karcie : 1417082.
Karta, w związku z realizacją programu, uprawnia na terenie Gminy Wiązowna do:
Jednostki organizacyjne Gminy Wiązowna
1. 50 % zniżki na wydanie drugiej karty bibliotecznej oraz usługi reprograficzne (ksero, wydruki) w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna;
2. Zniżki 10 zł miesięcznie za osobę na zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie;
3. Zniżki w wysokości 0,77 zł od każdego metra dostarczonej wody przez Zakład Wodociągów  i Kanalizacji w Wiązownie;
4. Zniżki 10 zł miesięcznie na zajęcia dodatkowe powyżej podstawy programowej, prowadzone w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna;
5. Dopłaty 2 zł dziennie do posiłku (obiadu) w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, z zastrzeżeniem osób, które mają finansowany posiłek z innych źródeł;

Przedsiębiorcy i instytucje z terenu Gminy Wiązowna
1. Sklep Wyspa skarbów: Wiązowna ul. Leśna 14, Rabat na cały asortyment (poza komisowy)  w wysokości 10 %;
2. Zakład produkcyjny  MEGAL: Wola Ducka ul. Trakt Lubelski  50, Okna PCV standard (rabat 7%), okna antywłamaniowe (10%), drzwi wejściowe (10%);
3. Szkoła językowa Vademecum: Wiązowna ul. Irysowa 11, nauka języka obcego, rata kursu  rabat 10%;
4. Przedszkole Niepubliczne „Kangurek” w Wiązownie, ul. Boryszewska 19 – 10% zniżki na czesne za dziecko;
5. Restauracja Mazowsze w Wiązownie, ul. Lubelska 18 – 10% zniżki na danie dnia dla każdego z okazicieli karty dużej rodziny;
6. Stacja Kontroli Auto Binol w Wiązownie, ul. Lubelska 90 – 15% na usługi: naprawy mechaniczne RBH, serwis układu klimatyzacji, ustawienie geometrii;
7. Tabit Sp. z o. o. w Wiązownie, ul. Boryszewska 8 – zniżka 11% przy zakupie makaronów do celów konsumenckich, w ilości do 50 kg na miesiąc;
8. Wiktoria Sp. z o.o. w Wiązownie, ul. Chabrowa 6/8/10 – 50 % zniżki dla dzieci do lat 12 na codzienny lunch (zupa, danie główne 19 zł) w godz. 12.00 – 18.00, dla dzieci do lat 4 – gratis;
9. WHEELER POLSKA Sp. z o. o. w Majdanie, ul. Równa 31 –  zniżki na rowery (15 %) – nie dotyczy rowerów objętych promocją, części i akcesoria (20 %),  serwis rowerowy (30 %).

Przedsiębiorcy, którzy przystąpią do programu wypełniając deklarację i określając  zakres i wysokość oferowanych ulg na wybrane usługi i towary, otrzymają materiały promocyjne, a informacja o nich będzie publikowana na stronach internetowych Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Wiązownie oraz w lokalnej prasie.

Lokalnych przedsiębiorców, którzy włączyli się do programu, rozpoznajemy m.in. po znaku graficznym umieszczonym w widocznym miejscu.