Kategorie

Z dniem 7 listopada br. w miejscowości Żanęcin zostały rozpoczęte prace w terenie przy budowie sieci kanalizacyjnej. W ramach zawartej umowy z Zakładem Remontowo – Budowlanym Adam Kustra z Zamościa zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej dł. 1 906,0 mb, która umożliwi podłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej i odprowadzenie ścieków oraz likwidację dotychczasowych zbiorników na nieczystości płynne. Termin realizacji zadania planowany jest na I kwartał 2017 roku. Koszt inwestycji wyniesie ok. 775 tys. zł.

Zakończone zostały również prace przy budowie sieci wodociągowych w miejscowościach: Rzakta ul. Popławska, ul. Mazowiecka i Czarnówka ul. Graniczna. Budowa w/w sieci wodociągowych była realizowana z udziałem Gminy Wiązowna oraz jej mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.